Ändrade jourtider

Från och med den 8 januari är följande tider aktuella för kontakt med styrelsen och med Primär.
Styrelsen kan du träffa på måndagar, kl. 19-19.30 på Pargasgatan 27
Även Primär träffar du på Pargasgatan 27 på måndagar, dock kl. 18-20.

För alla frågor kring hyra av garageplats, nycklar etc vänder du dig till Primär.

För mäklare

Här finner du information om föreningens rutiner vid lägenhetsförsäljning. Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Akallahöjden är medlem i HSB, men förvaltas av Primär fastighetsförvaltning. Köpare behöver därför inte vara eller bli medlem i HSB Stockholm. Vidare ska alla överlåtelsehandlingar sändas till

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB
Första Långgatan 3
413 27 Göteborg

och tydligt märkas med Brf Akallahöjden.

Förutom de sedvanliga överlåtelsehandlingarna önskar föreningen även ta del av:

  • Kopia på lånelöfte
  • Kopia på ID med tydlig bild på köparen/köparna

Vi tar självfallet kreditupplysning. Vid behov kommer vi även att begära in arbetsgivarintyg med uppgift om lön, borgensman etc.

När förvaltaren har mottagit överlåtelsen kommer denna att boka in en överlåtelsetillsyn. Denna ersätter inte till någon del köparens besiktningsplikt, utan är i första hand till för att undersöka ett antal punkter för vilka föreningen har ansvar.

Efter tillsynen kommer styrelsen att kalla köparen till ett möte för att informera om vad det innebär att bo i bostadsrätt, vad som är boendes respektive föreningens ansvar, vad som gäller vid renoveringar etc. Innan detta möte har genomförts kommer styrelsen inte att godkänna överlåtelsen.

Föreningen tillåter inte juridisk person som medlem i föreningen.