Hantverkares bilar på området

Som alla säkert har konstaterat har vi många hantverkare på området pga t ex värmeproblemet, vattenskador etc. Styrelsen har tidigare meddelat att dessa hantverkare får stå på körbanorna och inte på gräsmattorna. Endast ambulanser får köra på gräsmattorna! Vi ber boende söka sig en annan utfart än den som just är blockerad.

Tack för visad hänsyn!

Läcka på värmesystemet upptäckt

Primär har hittat en läcka under huset på Torneågatan 15-17 som sannolikt förklarar en del av värmeproblemen på Torneågatan. Åtgärder kommer att vidtas runt den 20/12 och beräknas ta en hel dag. Medan arbete pågår kommer värmen att vara avstängd i T5-T17 och element kommer att delas ut i förväg. Mer information kommer i berörda portar.

Prenumeration på nyheter

Vill du prenumerera på de nyheter som styrelsen lägger ut på hemsidan så klicka på Nyheter på översta raden på hemsidan. Skriv in din mejladress så får du mejl direkt något läggs ut.