Kallelse till föreningsstämma 180524

Ordinarie föreningsstämma går i år av stapeln torsdagen den 24/5, kl. 19, i Akalla By. Kaffe serveras från 18.30.

För dagordning, se kallelse uppsatt i portarna. Handlingar delas ut till medlemmarna två veckor före stämman.

För information om deltagande i stämma, ombud, fullmakter samt röstning, vänligen se §18 i föreningens stadgar.

MEDTAG ÖVERLÅTELSEAVTAL/BOSTADSRÄTTSBEVIS.