ELDNINGSFÖRBUDET

är hävt tills vidare. På Akallahöjden får du nu grilla enbart på din uteplats eller balkong. Var mycket försiktig!! Notera att tändvätska alltid är förbjuden inom området!