Träden på gång

De nya träden på kommunalgången kommer att planteras inom kort. Planteringsställena är utmarkerade sedan en tid.

Anledningen till fördröjningen är oklarheter om exakt var föreningens fiber är dragen: de ritningar som finns är inte tillräckligt precisa.

Bastu- och motionsavtal 2019

Du som idag använder föreningens bastu eller gym och inte vill fortsätta med detta under 2019 måste säga upp ditt avtal senast den 20/11! I annat fall kommer du att debiteras för ett helår på avin för kvartal 1 som skickas ut i december.

Enklast säger du upp avtalet genom att komma till styrelsens jour (varje helgfri måndag kl. 19-19.30 på Pargasgatan 27).