Problem med nätet

Just nu (den 23/8) är det problem med internetåtkomsten i området. Det kan kopplas ner tillfälligt eller gå mycket långsamt. Även Akalladalen och Brf Pargas är drabbade. Felet beror sannolikt på att en utbytt komponent inte fungerar korrekt. I skrivande stund är det svårt att säga när problemet kan vara löst.

Gnagare på höjden

Akalla Hill har nu i augusti drabbats av problem med råttor på området. Styrelsen vill därför påminna om att det är förbjudet att lägga sopor utanför sopkärlen. Förvara inte heller djurmat eller liknande på uteplats eller i källarna.

Drakar på Höjden

Den 10/8, kl 13-15, kan alla barn på Akallahöjden ära sig att göra drakar och flyga dem vid föreningslokalen på Pargasgatan 27. 
Alla barn över 3 år är välkomna tillsammans med en förälder. Maila senast den 5/8 till marcin.janiak@gmail.com och säg hur många som kommer.

Vi ses utanför lokalen på Pargasgatan 27 några minuter innan kl. 13.00!

Varmt välkomna hälsar barngruppen!