Välkommen till höstens städdag!

Söndagen den 27 september är det återigen dags att göra vårt område höstfint.

Klockan 10.00 samlas vi vid föreningslokalen på Pargasgatan 27 för att välja bland olika arbetsuppgifter, bl a att röja sly.

Klockan 12.30 serveras enklare förtäring i form av kaffe och bulle.

Fram till klockan 18.00 kan du även lämna dina grovsopor i de containrar som står på vändplanerna på Pargasgatan och Torneågatan, Passa på att rensa i ditt förråd och på din uteplats. Observera att du inte får kasta elavfall, byggavfall, hushållssopor eller miljöfarligt avfall.

Kamera

Polisen kommer att tillfälligtvis sätta upp en kamera. Kameran sätts upp i huslängan Pargas 42-48 och riktas ut mot fältet.

Polisrapport ang sprängämne

Idag på förmiddagen hittade Akallahöjdens städpatrull sprängämne i ett buskage på Torneågatan. Ur Polisens rapport:

11 september 10:38, Farligt föremål, misstänkt, Stockholm

En förbipasserande har i ett buskage i Akalla påträffat ett föremål som han uppfattar som en dynamitgubbe.

Tekniker från Nationella bombskyddet har hanterat föremålet och konstaterat att det rör sig om dynamit och det är okänt hur det hamnat på platsen.

En patrull har kört det till en plats där det kan förvaras säkert.

Anmälan kommer att skrivas om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

https://polisen.se/aktuellt/handelser/2020/september/11/11-september-1038-farligt-foremal-misstankt-stockholm/