Kompostjord

Nu är komposterna vid P27 och bakom garaget  sanerade och rensade från större grenar som hamnat där. Kvar blev en hög med prima planteringsjord. Denna hög ligger bakom P27.

Varsågod att använd!

Komposterna är redo att ta emot mindre delar av trädgårdsavfall. Släng  dock ej stora grenar kvistar etc  som inte komposteras på ett år.

Komposten på gaveln vid P24 är f n borttagen eftersom det för tillfället förekommer en reparation/rörbyte för fjärrvärmen där.

Kom också ihåg att det finns regntunnor utplacerade vid T19, P11 och P40. Där går det att hämta vatten för blommorna.