Påminnelse om ekonomimöte den 7 december

Vi påminner om Brf Akallahöjdens informationsmöte om föreningens ekonomiska situation och framtid. Alla medlemmar inbjuds till detta möte.

Tid: tisdag den 7 december, kl 19.00.
Plats: Föreningslokalen, Pargasgatan 27.

På mötet informerar styrelsen om föreningens ekonomiska strategi, drift och underhållsplaner. Information presenteras också om Stockholms Stads tomträttsavgälder (markhyra) idag och vad vi vet om framtiden och hur det påverkar oss.

OBS!!!   Vår lokal är liten och vi kommer att begränsa platserna i lokalen med hänsyn till ökningen av virusspridningen. Vi kommer att tillåta max 25 personer per tillfälle. I gengäld kommer vi att kunna genomföra informationsmötet två gången under kvällen.  Sittning 1: Kl 19:00. (25 platser).  Sittning 2: Kl 20:00. (25 platser) .

Välkommen!

 

Påminnelse om ekonomimöte den 7 december

Vi påminner om Brf Akallahöjdens informationsmöte om föreningens ekonomiska situation och framtid. Alla medlemmar inbjuds till detta möte.

Tid: tisdag den 7 december, kl 19.00.
Plats: Föreningslokalen, Pargasgatan 27.

På mötet informerar styrelsen om föreningens ekonomiska strategi, drift och underhållsplaner. Information presenteras också om Stockholms Stads tomträttsavgälder (markhyra) idag och vad vi vet om framtiden och hur det påverkar oss.

OBS!!!   Vår lokal är liten och vi kommer att begränsa platserna i lokalen med hänsyn till ökningen av virusspridningen. Vi kommer att tillåta max 25 personer per tillfälle. I gengäld kommer vi att kunna genomföra informationsmötet två gången under kvällen.  Sittning 1: Kl 19:00. (25 platser). Sittning 2: Kl 20:00. (25 platser) .

Välkommen!