Container 22-23 januari

Container ställs ut på Torneågatans och Pargasgatans vändplaner den 22-23 januari. Öppet 10-18 (alternativt tills containrarna är fulla). I containrarna kan du kasta din uttjänta julgran och grovsopor men INTE miljöfarligt avfall eller förpackningar. Om det hamnar miljöfarligt avfall i containrarna får vi en straffavgift. Om containern är låst får du INTE ställa något utanför den.

Förpackningar, elskrot, lampor, batterier kan du slänga på rätt ställe i återvinningsrummet.

Miljöfarligt avfall som t ex färg, kemikalier,  kylskåp, tvättmaskiner, får du köra till en återvinningscentral med alternativt be vitvaruleverantörerna ta hand om. Har du mindre, bärbart miljöfarligt avfall kan du slänga dem när den mobila miljöstationen kommer till Akalla och stannar bakom ICA. Nästa gång är torsdag en 27 januari kl 20.05-20.35.