Personuppgifter

Brf Akallahöjden följer den allmänna dataskyddsförordningen (mer känd som GDPR). Här följer en kort beskrivning av hur föreningen behandlar personuppgifter. Då regelverket är så pass nytt finns det fortfarande oklarheter och texten kan därför komma att förändras.

Föreningen är skyldig att föra medlemsförteckning och namn, adress, personnummer och tillträdesdatum samlas därför in vid överlåtelse. Dessa lagras så länge du är medlem hos oss. Övriga uppgifter som krävs för att godkänna överlåtelse raderas efter tillträde.

Det är till fördel för föreningen att få del av dina kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress eller mobilnummer. För att få använda dem krävs ditt samtycke. Ställer du frågor till styrelsen via e-post eller telefon samtycker du även till behandling av dessa uppgifter tills ärendet är avslutat. Drar du tillbaka samtycket raderar vi uppgifterna omgående.

I enstaka fall kommer föreningen att samla in och behandla andra personuppgifter efter en intresseavvägning mellan föreningens nytta av uppgifterna och risker för medlemmen. Vi meddelar alltid om det blir nödvändigt och raderar dylika uppgifter snarast möjligt.

För att skydda dina personuppgifter lagras de säkert. Föreningens dokument finns på en filserver placerad i Sverige. Dokument med personuppgifter mejlas endast om inget alternativ ges och i så fall raderas mejlen så snart som möjligt. I föreningens bokningssystem finns namn på en medlem per lägenhet, lägenhetsnummer och adress. Utan samtycke till detta kan du inte använda taggar till tvättstugor m.m. Uppgifterna i bokningssystemet raderas när du inte längre är medlem i föreningen.

Även bilder räknas som personuppgifter och kräver samtycke från den som avbildas för att få behandlas – t.ex. läggas ut på hemsidan. I dagsläget kommer föreningen inte att söka samtycke från personer på bilder som redan ligger på hemsidan. Vill du ha en bild borttagen, meddela styrelsen.

Vår förvaltare Primär fastighetsförvaltning AB har rätt att på föreningens uppdrag behandla medlemmars och hyresgästers personuppgifter. Detaljerna regleras i det personuppgiftsbiträdesavtal föreningen har tecknat med Primär.

Du har alltid rätt att få en utskrift av de personuppgifter föreningen har lagrade om dig. Kontakta i så fall föreningens ordförande eller personuppgiftsombud (anslås på hemsidan den 13/6).

« - Tillbaka till ABC - »