Yttre underhåll

Föreningen svarar för yttre underhåll. Detta delas upp i periodiskt och löpande underhåll. För periodiskt underhåll avsätts årligen pengar i en yttre reparationsfond. Fasadmålning, takarbeten, byte av gemensamma tvättmaskiner m m är exempel på yttre underhållskostnader. Det finns en underhållsplan som styrelsen följer när den avsätter medel till fonden. Delar ur denna presenteras för medlemmarna på ekonomimöte i december.

De löpande underhållskostnaderna beror på hur alla vi som bor i Akallahöjdens bostadsrättsförening vårdar och tar ansvar för området. Det kostar att byta ut krossade fönster, lägga om gräsmattor och forsla bort skräp.

 

« - Tillbaka till ABC - »