BRF Akallahöjden bjuder in till Föreningsstämma

Den 11 juni 2020 blir det en annorlunda Föreningsstämma som inkluderar poströstning, fullmakt för fler än en och en stämma med högst 40 personer närvarande fysiskt i Akalla by.  Allt förklaras i ”Kallelse årsstämma 2020”. Dessutom kommer allt material som finns på vår hemsida att distribueras ut till er via brevinkasten 29-30 juni.

Material inför årsstämman finns att ladda ner här:

Kallelse årstämma 2020

Årsredovisningen

Uttalandebrev

Svar på motioner

Valberedningen

Poströstningsformulär

 

Årsstämman är flyttad!

Stämman är flyttad från 28/5 till 11/6. Stämman kommer att genomföras genom poströstning – mer information om detta kommer!

Mvh Styrelsen

Stämmoprotokollet på hemsidan

Nu finns protokollet från ordinarie föreningsstämma som hölls den 16/5  att läsa på hemsidan. Du hittar det under Dokument -> Stämmoprotokoll.

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i HSB:s Brf Akallahöjden kallas härmed till ordinarie stämma torsdagen den 16 maj 2019, klockan 19.00 i Akalla By. Kaffe serveras från kl 18.30.

På dessa länkar hittar du dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse.

Stämmoprotokoll

Nu finns protokollet från föreningsstämman den 24/5 upplagt – du hittar det på den här länken. Tack till alla som deltog!

Kallelse till föreningsstämma 180524

Ordinarie föreningsstämma går i år av stapeln torsdagen den 24/5, kl. 19, i Akalla By. Kaffe serveras från 18.30.

För dagordning, se kallelse uppsatt i portarna. Handlingar delas ut till medlemmarna två veckor före stämman.

För information om deltagande i stämma, ombud, fullmakter samt röstning, vänligen se §18 i föreningens stadgar.

MEDTAG ÖVERLÅTELSEAVTAL/BOSTADSRÄTTSBEVIS.

Protokoll från extrastämma

Tack till alla er som kom till extrastämman den 12/4! Nu är protokollet justerat och du kan läsa det via denna länk samt på anslagstavlan i föreningslokalen.

Du kan även se det förslag till nya stadgar som stämman godkände här. På ordinarie föreningsstämma i maj är det detta förslag i sin helhet som kommer att behandlas.

Nya stadgar på gång

De lagar som reglerar föreningens arbete har förändrats och våra stadgar måste därför anpassas till nyheterna. Du kan se styrelsens förslag på nya stadgar här – förändringarna är rödmarkerade.

Eftersom stadgeändringar ska godkännas vid två föreningsstämmor kommer styrelsen därför att kalla till extrastämma i mars. Kallelse kommer inom kort.

Skriv en motion till stämman!

Ordinarie föreningsstämma kommer som vanligt att hållas i maj. Till stämman kan alla medlemmar lämna in motioner, d.v.s. förslag som föreningsstämman röstar om. Det är ett bra tillfälle att påverka vad föreningen ska göra framöver, eftersom styrelsen måste följa stämmans beslut.

Din motion kan handla om vad som helst du tycker är viktigt. Tidigare motioner har t.ex. handlat om tak över entréerna till tvättstugorna, träd på kommunalgången, elstolpar i garaget och att begränsa hur länge en person får sitta i styrelsen.

Börja med en kort bakgrund till ditt förslag och avsluta motionen med ett yrkande: en tydlig mening som stämman kan rösta ja eller nej till. Motioner ska lämnas in i pappersform och vara underskriven av minst en medlem.

Senast onsdagen den 28/2 ska din motion vara styrelsen tillhanda. Du kan lämna den på jouren, i brevlådan på P27 eller direkt till någon i styrelsen.

Vill du veta mer eller få hjälp med att formulera din motion? Kom till styrelsejouren så hjälper vi dig.